Araba Bilgi Paylasim Platformu

Tork Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Tork Nedir?

Tork, bir nesnenin bir eksen etrafında dönmesine neden olabilecek kuvvet miktarının bir ölçüsüdür. tork birimi Newton-metredir (N·m). Kuvvet, doğrusal kinematikte bir nesnenin hızlanmasına neden olan şeydir ve bu kuvvetten kaynaklanan ivmenin ölçüsüdür. Dönme ekseninden belirli bir uzaklıkta uygulanan kuvvetin bir sonucudur. Genellikle kilogram-kuvvet (kgf) veya pound-kuvvet (lbf) olarak ölçülür.

Moment veya kuvvet momenti olarak da bilinen tork , özel bir kuvvet durumudur. Bir kuvvetin tork, etki ettiği eksene olan dik mesafesiyle çarpılan kuvvetin büyüklüğüne eşittir. sembolü tipik olarak τ (tau)’dur ve Newton-metre (Nm) veya pound-feet (lbf·ft) birimleriyle ifade edilebilir.

Moment veya kuvvet momenti olarak da adlandırılan Tork kavramı, klasik mekanikte kaldıracın rolü üzerine Arşimet’in çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. “tork” terimi, 1884 yılında Lord Kelvin’in kardeşi James Thomson tarafından İngiliz bilim literatürüne girmiştir.

Tork, genellikle bir bileşeni olan kuvvetle karıştırılır. Tork ve kuvvet aynı şey değildir. tork, kuvvetin yönünün hareket yönüne dik olduğu doğrusal kuvvete bir dönme analogudur. tork, kuvvetin dönme eşdeğeridir. Bir nesneye dönmesini sağlamak için ne kadar kuvvet uygulanabileceğinin bir ölçüsüdür. Veya başka bir deyişle, eksenden uzaklıkla çarpılan kuvvet miktarıdır.

Örneğin, çerçevesine sıkışmış bir kapıyı itmeye çalışırsanız, torkolmadığı için onu hareket ettiremezsiniz. Ancak bir levye kullanır ve bir ucunu kapıya dayayıp diğer ucunu tam ağırlığınızla aşağı doğru iterseniz, kolayca hareket ettiğini göreceksiniz çünkü artık tork söz konusudur.

tork nedir
tork nedir

Tork Nasıl Hesaplanır?

Fizikte , bir kuvvetin bir nesneyi bir eksen, dayanak noktası veya pivot etrafında döndürme eğilimini tanımlamak için kullanılan bir terimdir; veya bir kuvvetin dönme etkisi. Bir cisme kuvvet uygulandığında cismin dönmesine neden olur. Dönme yönü, torkun gövdeye etki ettiği yerdir. Bir kuvvetin torku aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Bu Yazımız İlginizi Çekebilir.  Triger Kayışı Nedir? Triger Kayışı Özellikleri

F t = r×θ, burada F t, F kuvveti tarafından üretilen torktur, r, bir nesnenin etrafında döndüğü eksenden olan mesafedir ve θ, r ile F arasındaki açıdır.

Tork Anahtarı Nedir ?

Tork, farklı birimler ve ölçekler için kalibre edilebilen bir tork anahtarı ile ölçülür. SI birimi Newton metredir (N m). ABD mühendislik uygulamasında, genellikle fit-pound olarak ölçülür; ancak bu birim, SI birimi newton metreyi standartlaştırmaya yönelik uluslararası çabanın bir parçası olarak 2006’dan beri resmi olarak kullanımdan kaldırılmıştır. ayrıca diğer SI öncesi metrik birimlerle de ifade edilebilir: kilogram metre bölü saniye kare (kg⋅m/s2) veya santimetre bölü saniye kare (cm⋅s−2).

Cevap bırakın
Verified by MonsterInsights